“müəllimlər günü” münasibətilə tədbir keçirildi

Tədbirdə Universitetin Humanitar Məsələlər üzrə prorektoru dos.G.Fətəliyeva, fakültənin dekanı dos.İ.Alverdiyev və kafedra müdiri AMEA-nın müxbir üzvü prof.V.Novruzov, dos.Z.İsmayılova iştirak etdilər. Onlar çıxış edərək tələbələrə gələcək illərdə müvəffəqiyyət və müəllim peşəsinə yiyələnməklərini arzu etdilər.