biologiya-kimya fakültəsində növbəti sınaq imtahanları keçirilir