açıq dərs

Kimya kafedrasının b/m, k.ü.f.d. Samirə Mehdiyevanın Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının III kursunda Üzvi kimya-3 fənnindən “Fenollar” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə dekan dos.İ.Alverdiyev, dekan müavini dos.M.Həsənov, dos.M.Vəliyev, dos.A.Məmmədova, dos.əv.M.Rzayeva iştirak etmişlər.

Açıq dərsdə müəllim fenol molekulunun quruluşu, fiziki-kimyəvi xassələri, tətbiq sahələri barədə geniş məlumat verdi. Açıq dərs fenolların bəzi sənaye əhəmiyyətli birləşmələrinin sintezinə dair qısa müddətli video çarxların təqdimatı ilə başa çatdı.