tələbələrlə dərsdənkənar məşğələlər

AMEA-nın müxbir üzvü professor Vaqif Novruzovun başçılığı ilə tələbələrlə dərsdənkənar məşğələ keçirilir. Məşğələdə həmçinin Botanika kafedrasının müəllimi Fidan İsayeva da iştirak edir.