zülalların rəngli reaksiyaları mövzusunda açıq dərs keçirildi

Kimya kafedrasının baş müəllimi Yunis Hacıyevin Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının IV kursunda Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları fənnindən açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan dos.İ.Alverdiyev, dos.M.Həsənov, kafedra müdiri A.Məmmədova, b/m.F.Alverdiyeva və digər əməkdaşlar iştirak etdilər.

Açıq dərsdə zülalların və aminturşuların rəngli reaksiyaları nəzərdən keçirildi. Tələbələr ninhidrin, biuret, ksantoprotein və fol reaksiyalarını, onların mexanizmlərini nəzərdən keçirdilər, lövhədə reaksiyaları yazdılar. Bu reaksiyaların praktiki əhəmiyyətini və bu təcrübələri yerinə yetirib alınan məhsulların rənglərini müşahidə edib qeyd etdilər.