Müəllim Hüseynova Elnarə Əliş qızı

Hüseynova Elnarə Əliş qızı, Laborant

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1979-cu ildə Kəlbəcər rayonunda anadan olmuşdur. 2004 –cü ildə 2000-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Aqronomluq fakultəsini n bakalavriat təhsili almışdır . 2006-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika Botanika ixtisası üzrə magitratura səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2007-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında laborant, 2012-ci ildən isə GDU Botanika kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.  Bitki fiziologiya ixtisası üzrə ADAU-nun doktorantıdır. O, “Azərbaycanın qərb bölgəsində buğdanın məhsuldarlığının yüksəldilməsinin morfo-fizioloji əsasları” mövzusunda biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün, dissertasiya işi üzərində işləyyir. 10 elmi məqaləsi çap olunmuişdur. Məqalələri Beynəlxalq və respublikanın nüfuzlu  jurnallarında, həmçinin çap olunmuşdur. Universitet və şəhər tədbirlərinin fəal iştirak edir.