Baş müəllim Məmmədova Rahilə Müseyib qızı

Məmmədova Rahilə Müseyib qizi.Baş müellim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1958-ci ildə  Gəncə şəhərində anadan olmuşam. 1976-cı ildə H.Zərdabi adına KDPİ-in Biologiya fakültəsini bitirmişdir.

1994-cü ildə Botanika kafedrasında laborant, 1996-cı ildən həmin kafedrada baş laborant işləmişdir. 2003-cü ildən   həmin kafedrada müəllim, 2012-ci ildən  baş müəllim vəzifəsində işləyir. 5 məqaləsi çap olunmuşdur.