Baş müəllim Tağıyeva Zərifə İbrahim qızı

Tağıyeva Zərifə İbrahim qızı.Baş müellim1973-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə Gəncə şəhər Mirzə Abbas Abbaszadə adına 20 saylı dəmiryol orta məktəbini gümüş medalla bitirmişdir. 1996-ci ildə BDU-nun Biologiya fakültəsini bitirərək bioloq, biologiya-kimya müəllimliyi ixtisasını almışdır.

1998-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin (keçmiş H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun) Botanika kafedrasında stajçı müəllim, müsabiqədən keçməklə müəllim, hal-hazırda həmin kafedrada baş müəllim işləyir.

Z.İ.Tağıyeva 2002-ci ildən ADAU-nun Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının dissertantı olmuşdur. 2015-ci ildə “Kiçik Qafqazın Şimal hissəsində gübrə normalarının optimallaşdırılmasının biçənəklərin ot məhsuluna və keyfiyyətinə təsiri”  mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Elmi məqalələri AMEA Xəbərlər məcmuəsində, xarici ölkələrin  İmpakt Faktorlu jurnallarında və bir sıra nüfuzlu jurnallarda  çap olunmuşdur. 19 elmi əsərin, 3 proqramın müəllifidir.

Gəncə Dövlət Universiteti Elmi şurasının qərarı ilə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə görə “Fəxri fərman” la təltif edilmişdir.

2014-ci ildə Ümumi Kurrikulum əsasları üzrə kursda olmuş və Sertifikat almışdır.

Z.İ.Tağıyeva intizamlı və işgüzardır, ictimai həyatda sadə və təvazükardır. Professor-müəllim və tələbə kollektivi arasında hörməti vardır.