BAŞ MÜƏLLİM ƏLƏKBƏROVA ZABİTƏ ƏVƏZ QIZI

????????????????????????????????????

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
Ələkbərova Zabitə Əvəz qızı 1966-cı ildə oktyabrın 14-də Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Sumqayıt şəhər 13 №-li orta məktəbin birinci sinfinə getmiş və 1984-cü ildə məktəbi bitirmişdir.
Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ
1985-ci ildə Bakı Tusi adına Pedaqoji İnstitutunun Coğrafiya-biologiya fakültəsinə qəbul olub, 1990-cı ildə İnstitutu bitirmişdir.

İŞ TƏCRÜBƏSİ
1990-cı ildən Sumqayıt şəhəri 10 saylı orta məktəbdə coğrafiya müəllimi işləyib.
1993-cü ildə Gəncə şəhəri 16 saylı orta məktəbdə müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.
2002-ci il Sentyabr ayından Gəncə Dövlət Universitetində Coğrafiya kafedrasında müəllim işləmişdir. 2004-cü ildən GDU-nun Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında müəllim kimi çalışmış, 2005-ci ildə müsabiqə yolu ilə həmin kafedranın baş müəllimi seçilmişdir. Hal-hazırda da kafedrada baş müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirir.

Elmi fəaliyyəti
2006-cı ildə GDU-nun dissertantı təyin olunmuşdur. Professor Füzuli Axundovun rəhbərliyi altında “Gəncə-Qazax bölgəsində örtülü qrund sahəsində xiyar və pomidor bitkisinin yetişdirilməsi və saf məhsul alınması” mövzusunda aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini başlamış və 2014-cü ildə 27 may qərarına əsasən müdafiə etmişdir.
1 dərslik, 13 elmi məqalə, 2 konfrans materalı və 1 fənn proqramının müəllifidir.

Pedaqoji fəaliyyəti
1990-cı ildən Sumqayıt şəhəri 10 saylı orta məktəbdə coğrafiya müəllimi işləyib.
1993-cü ildə Gəncə şəhəri 16 saylı orta məktəbdə müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.
2002-ci il Sentyabr ayından Gəncə Dövlət Universitetində Coğrafiya kafedrasında müəllim işləmişdir. 2004-cü ildən GDU-nun Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında müəllim kimi çalışmış, 2005-ci ildə müsabiqə yolu ilə həmin kafedranın baş müəllimi seçilmişdir. Hal-hazırda da kafedrada baş müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirir.

ELMİ FƏALİYYƏTİNDƏ ALDIĞI MÜHÜM NƏTİCƏLƏR
“Gəncə-Qazax bölgəsində örtülü qrund sahəsində xiyar və pomidor bitkisinin yetişdirilməsi və saf məhsul alınması” mövzusunda belə bir nəticə gəlindi ki, azot, fosfor və kaliumun tələb olunan miqdarda verilməsi nəticəsində örtülü qrund şəraitində ekoloji saf məhsul alınması fermerlərə məsləhət olundu.

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2014-cü ildə “Müasir aqrar elm:qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri. Bey-nəlxalq elmi-praktiki konfrans” da, “Örtülü qrunt şəraitində xiyar və pomidor bitkisinin mineral qidalanması və ekoloji saf məhsul alınması” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.

İCTİMAİ-SOSİAL HƏYATDA İŞTİRAKI
Şəhər miqyasında və universitet daxili keçirilən bütün tədbirlərdə yaxından iştirak etmişdir.
YAP-ın üzvüdür.