BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, BAŞ MÜƏLLİM HÜMBƏTOVA GÜLƏBATIN VAQİF QIZI

Humbetova Gulebatim Vaqif qizi B.Muellim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1980-ci ildə Ermənistan respublikasının Vardenis rayonunun Aşağı Şorca kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
1987-ci ildə Gəncə şəhərində 13 saylı məktəbdə birinci sinifə daxil olub, 1997-ci ildə həmin məktəbi qırmızı atestatla bitirmişdir.
G.V.Hümbətova 1997-ci ildə N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə (indiki Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti) daxil olmuş və 2001-ci ildə həmin universiteti bitirərək biologiya və gigiyena ixtisasını almışdır. 2001-ci ildə “Genetika” ixtisası üzrə Gəncə Dövlət Universitetinin magistraturasına daxil olmuşdur. 2003-cü ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2003-cü ilin sentyabr ayından Gəncə Dövlət Universitetinin “Anatomiya, fiziologiya və zoologiya” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.
2004-cü ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutununda aspiranturaya daxil olmuşdur.
G.V.Hümbətova işinə məsuliyyətlə yanaşan, qabiliyyətli və nizam-intizamlı müəllim-dir. Fəaliyyət göstərdiyi kafedrada tədris prosesinin təşkilində, universitetin və fakültənin ictimai işlərində fəal iştirak edir.
G.V.Hümbətova “ Gəncə-Qazax bölgəsində yetişdirilən yeni tip yarımqaba yunlu Bozax cinsli qoyunların bir sıra bioloji təsərrüfat xüsusiyyətlərinə dölün təsiri” mövzusunda dissertasiya işi üzərində işləmiş və tamamlamışdır. Kafedrada dissertasiya mövzusuna dair hesabatları dinlənilmişdir. Dissertasiya mövzusunun əsasını təşkil edən məqalələri respublikamızda və xaricdə nəşr olunmuşdur. 2015- ci ildə dissertasiya müdafiəsi olmuşdur.
G.V.Hümbətova elmi işində tanınmış alimlərin təcrübəsindən geniş istifadə etmişdir. Biliyini və dünya görüşünü artırmaq üçün daim öz üzərində çalışır. Universitetin professor-müəllim kollektivi arasında hörmətə malikdir. Öz səmimiyyəti, işgüzarlığı və savadı ilə seçilir.
2005-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.