28 FEVRAL 2017

DSC00103

PROTOKOL № 6
B İ L D İ R İ Ş
28 fevral 2017-ci il tarixdə saat 1230-da Biologiya-kimya fakültəsi Elmi şurasının iclası olacaqdır.
Gündəlik məsələlər:

1. 2016-2017-ci tədris ilinin payız imtahan sessiyasının yekunları və II yarım ildə fakültə kollektivinin qarşısında duran vəzifələr
2. İkinci yarım il üçün elmi şuranın iş planının müzakirə və təsdiqi.
3. Müxtəlif fənlərdən kredit borcu olan tələbələrin müvafiq ixtisasların uyğun kurslarına göndərilməsinin təşkili
4. İxtisas kafedraları əməkdaşlarının (2015-2017-ci illərdə) müdafiə etmələri və dərslik, dərs vəsaitləri və s.-nin nəşrinin nəticələri
5. Adlı təqaüd verilməsi məsləhət bilinən tələbələrin müəyyənləşdirilməsi və rəsmiləşdirmək üçün təqdim olunması
6. Tələbələrin tədris vərəqələrinin təlimatı tələblərə uyğun işlənmə vəziyyəti
7. Xocalı soyqırımının dünya xalqlarına çatdırılması istiqamətində aparılan işlər
8. Professor-müəllim heyətinin seçkisi
9. Cari məsələlər
İŞTİRAK ETMƏLİDİRLƏR:
Elmi şura üzvləri:
1. Dos.İ.Alverdiyev
2. Dos.M.Həsənov
3. Prof.V.Novruzov
4. Dos.V.Məmmədova
5. Dos.Q.Qurbanov
6. Prof.S.Əhmədova
7. Dos.Z.İsmayılova
8. Dos.M.Qazıyev
9. Dos.A.Bayramova
10. B/m.Y. Aslanova
11. Dos.E.Cəfərov
12. Dos.N.Ələkbərov
13. Dos.M.Vəliyev
14. Prof.T.Tağıyev
15. Dos.S.İbrahimli
16. Dos.T.Rüstəmova
17. B/m.Z.Əliyeva
18. M.Muradlı