30 MART 2017

PROTOKOL № 7
B İ L D İ R İ Ş
30 mart 2017-ci il tarixdə saat 1230-da Biologiya-kimya fakültəsi Elmi şurasının iclası olmuşdur.
Gündəlik məsələlər:

1. Fakültənin “Biologiya”, “Biologiya müəllimliyi”, “Kimya müəllimliyi” və “Ekologiya mühəndisliyi” ixtisaslarına VIII semestr üçün tədris planlarına daxil edilmiş təcrübələrin icrasının tənzimlənməsi
2. 2017-2018-ci tədris ili üçün seçmə fənlərin seçiminin aparılmasına dair aparılan hazırlıq işləri
3. İxtisas kafedralarında mühazirə, seminar və laborator məşğələlərində texniki vasitələrdən istifadə imkanlarının genişləndirilməsi
4. IV kurslara planlaşdırılmış dərs saatlarının icra vəziyyəti
5. 2016-2017-ci tədris ilinin yekun attestasiyasına (Dövlət imtahanları üçün) məsləhət bilinən fənlərdən proqram suallarının müzakirə və təsdiqi
6. Professor-müəllim heyətinin seçkisi
7. Cari məsələlər

İŞTİRAK ETMƏLİDİRLƏR:
Elmi şura üzvləri:
1. Dos.İ.Alverdiyev
2. Dos.M.Həsənov
3. Prof.V.Novruzov
4. Dos.V.Məmmədova
5. Dos.Q.Qurbanov
6. Prof.S.Əhmədova
7. Dos.Z.İsmayılova
8. Dos.M.Qazıyev
9. Dos.A.Bayramova
10. B/m.Y. Aslanova
11. Dos.E.Cəfərov
12. Dos.N.Ələkbərov
13. Dos.M.Vəliyev
14. Prof.T.Tağıyev
15. Dos.S.İbrahimli
16. Dos.T.Rüstəmova
17. B/m.Z.Əliyeva
18. M.Muradlı