BİOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, BAŞ MÜƏLLİM HÜSEYNOVA ELNARƏ CƏBRAYIL QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
21 may 1980-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
Ailəlidir, 2 övladı var.
2005-ci ildən YAP-ın üzvüdür.
2010-cu ildən Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1. 2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya – Kimya fakultəsinin Biologiya ixtisasını bitirmişdir.
2. 2003-cü ildə magistratura pilləsini “İnsan və heyvan fiziologiyası” ixstisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
3. 2010-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Akademik A.İ.Qarayev adına fiziologiya İnstitutunda dissertasiya işi müdafiə edərək biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1. 2004-cü ildə Gəncə Dovlət Universitetinin Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasında müəllim.
2. 2009-cu ildən Gəncə Dovlət Universitetinin Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasında baş müəllim.
“İnsan və heyvan fiziologiyası”, “Endokrinologiya”, “Ali sinir fəaliyyəti”, “Analizatorların fiziologiyası”, “Yaş fiziologiyası” və s. fənnlər üzrə mühazirə dərsləri aparır. 40 elmi əsərin, o cümlədən 2 dərs vəsaitinin, 1 elmi metodik göstərişin müəllifıdir.
Elmi fəaliyyəti Lipid və yağ turşuları mübadiləsinin tədqiqi, qocalığın biologiyası, təlim prosesində yeniyetmə və gənclərdə fizioloji xüsusiyyətlərinin koqnitiv funksiyaların dinamikasına təsiri ilə bağlıdır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Hazırda “Təlim prosesində yeniyetmə və gənclərin fizioloji xüsusiyyətlərinin koqnitiv funksiyaların dinamikasına təsiri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
20-dən artıq beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

• E.J.Huseynova. Blood sugar level study in herentological age. 46 th Turkish Physiology Congress . 8 – 10 october Turkey. 2021
Э.Д.Гусейнова. Влияние голодания на мобилизацию жирных кислот из внутреннего жира у баранчиков. Бюллетень Науки и Практики Нижневартовск, Россия. 2022. Т. 8. №3. с.- 126
• Э.Д.Гусейнова. Влияние добавления в рацион подсолнеч-ного масла на интен-сивность миграции жирных кислот в артериальной крови и воротной вене печени ягнят. Т. 8. №4. с.- 178
• Э.Д.Гусейнова. Воздействие старения на сердце и кровеносные сосуды.Москва 8-10 декабря 2021. с.- 212

KİTABLAR
• E.C.Hüseynova.Təkamül fiziologiyası. Gəncə 2016, 145 səh. (Dərs vəsaiti).
• E.C.Hüseynova. Endokrinologiya. Gəncə 2021, 117 səh. (Dərs vəsaiti).