26 Sentyabr 2017

20170926_100701

PROTOKOL  № 1

B İ L D İ R İ Ş

         26 sentyabr 2017-ci il tarixdə saat 1230-da Biologiya-kimya fakültəsi Elmi şurasının iclası olmuşdur.

Gündəlik məsələlər

I İclas (Sentyabr 2017-cı il)

 1. 2016/2017-ci tədris ilinin yekunları. Fakültə dekanlığının hesabatı
 2. Yeni dərs ilində (2017-2018) fakültə kollektivinin qarşısında duran vəzifələr
 3. Magistrantlara dissertasiya və IV kurs tələbələrinə buraxılış işi mövzularının planlaşdırılması. (mövzu seçimində tələbələrin arzu və istəklərinin əsas götürülməsi)
 4. Kredit borcu olan tələbələrin fənngötürmə işinin yekunlaşdırılma vəziyyəti, rəsmiləşdirməyə təqdim olunması
 5. Birinci kurs tələbələri ilə aparılacaq ideya siyasi tərbiyə işləri haqqında
 6. Cari məslələr

 

İŞTİRAK ETMƏLİDİRLƏR:

 Elmi şura üzvləri:

 1. İ.Alverdiyev
 2. Dos.M.Həsənov
 3. Prof.V.Novruzov
 4. V.Məmmədova
 5. Dos.Q.Qurbanov
 6. S.Əhmədova
 7. Dos.Z.İsmayılova
 8. Dos.M.Qazıyev
 9. A.Bayramova
 10. B/m.Y. Aslanova
 11. E.Cəfərov
 12. N.Ələkbərov
 13. M.Vəliyev
 14. T.Tağıyev
 15. S.İbrahimli
 16. T.Rüstəmova
 17. B/m.Z.Əliyeva
 18. Muradlı