Baş müəllim Məmmədova Rahilə Müseyib qızı

Məmmədova Rahilə Müseyib qizi.Baş müellim

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT
• 22 mart 1958-ci ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1 övladı var.
TƏHSİLİ. ELMİ DƏRƏCƏSİ, ELMİ ADLARI
• 1975-ci ildə Gəncə şəhəri, Cəfər Cabbarlı adına 6 saylı orta məktəb bitirib.
• 1981-ci ildə H.Zərdabi adına KDPİ-nin “Biologiya” fakültəsini bitirib.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI
• 1999-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında-müəllim
“Azərbaycan florası”, “Fitosenologiya”, “Bitki anatomiyası” və “Bitki sistematikası” fənnləri üzrə laboratoriya dərsləri tədris edir.
• 6 elmi əsəri var
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
• Dərman bitkilərindən istifadənin perspektivlərinə dair. GDU. Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə 2002. 115-116 s.
• Bəzi dərman bitkilərinin anatomik-morfoloji quruluşu və istifadəsi. GDU. Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə 2005. 114-115 s.
• Gəncə-Qazax bölgəsində yayılan gülçiçəklilər fəsiləsinin bəzi nümayəndələrinin anatomik və morfoloji təsviri. GDU. Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə 2015. №2. 66-71 s.
• Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin qaya və töküntü bitkiliyindən səmərəli istifadə olunması və mühafizəsi. GDU. Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə 2017. 36-39 s.
• Kənd təsərrüfatlı əsasları və kimtalaşma. GDU. Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə 2018. 279-286 s.
• Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğunun mikobiotası. GDU. Elmi xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə 2018. 138-139 s.

DİL BİLGİSİ:
• Azərbaycan.
PARTİYALIĞI:
• 2000-ci ildən YAP-ın üzvüdür.