Müəllim CAVADOVA ELANORA FƏRHAD QIZI

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

16 mart 1987-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 2 övladı var.
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ, ELMİ ADLARI

 • 2010-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin kimya biologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
 • 2012-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 2016– 2019– cu illər Gəncə Dövlət Universiteti- doktorant
 • 2019- ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti- müəllim
  “Fitosenologiya”, “Bitki anatomiyası”, “İbtidai bitkilər və göbələklər”, “Mikologiya”və “Bitki sistematikası” fənnləri üzrə laboratoriya dərsləri tədris edir
  TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • “Gəncəçay hövzəsinin bitki örtüyü və dinamikasi” mövzusunda dissertasiya işi uzrə mudafiə ərəfəsindədir.
 • 10 elmi əsəri var
  “Флора и растительность субнивального пояса Гянджачайского бассейна”, Материалы ХIX Международной Конференции с элементами научной школы молодых ученых. Биологические разнообразия Кавказа и Юга России,Махачкала, 2017. C
 • Azərbaycan. Rus, İngilis (lüğətlə)
 • 2023-cü ildən YAP-ın üzvüdür.