Müəllim QULIYEVA GÜLNARƏ MÜZƏFFƏR QIZI

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 21oktyabr 1979-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir, 2övladı var.
  TƏHSILI. ELMI DƏRƏCƏSI, ELI ADLARI
 • 2002-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsini bitirmişdir
 • 2008-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  ƏMƏK FƏALIYYƏTI
 • 1998-2004-cü illər 24 saylı orta məktəb – müəllim,
 • 2004-2012-ci illər Yerquruluşu və layihə institutu – mühəndis,
 • 2015-2018-cu illər Gəncə Dövlət Universiteti- doktorant
 • 2018-2020-ci illər Gəncə Dövlət Universiteti – laborant
 • 2020-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti- müəllim
  “Azərbaycan florası”, “Fitosenologiya”, “Bitki anatomiyası” və “Bitki sistematikası” fənnləri üzrə mühazirə və laboratoriya dərsləri tədris edir
  TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • “Kiçik Qafqazın şımal şərq hissəsində intrazonal ekosistemlərin flora müxtəlifliyi” mövzusunda dissertasiya işini tamamlamışdır.
 • 17 elmi əsəri var
  Криофильные луга и высокотравье как особый тип интразональной растительности северо-восточной части Малого Кавказа, “Аграрная наука”, Москва
  Флористическое разнооб-разие интрозональной экоситемы субальпийского пояса Товузчайского бассейна, “Бюллетень науки и практики” Г. Нижневартовск.
 • Azərbaycan. Rus, İngilis (lüğətlə)
 • 2000-ci ildən YAP-ın üzvüdür.