Müəllim Quliyeva Leyla Namiq qızı

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 3 avqust 1997-ci ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Ailəlidir, 1 övladı var.
  TƏHSİLİ. ELMİ DƏRƏCƏSI, ELMİ ADLARI
 • 2013-cü ildə Gəncə şəhəri, Vaqif Əliyev adına 12 saylı tam orta məktəb bitirib.
 • 2017-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-biologiya fakültəsinin Biologiya müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr pilliəsini bitirib.
 • 2019-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistraturasının “Mikologiya” ixtisasını bitirib.
  ƏMƏK FƏALIYYƏTI
 • 2018-ci ildə DNK tibb mərkəzində – laborant
 • 2020-2022-ci illər Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında – laborant
 • 2022-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında-müəllim
  “Torpaqşünaslıq”, “Bitki sistematikası” (ingilis dili), “Bitki ehtiyatı”, “Sitologiya” və “Bitki anatomiyası” (ingilis dili) fənnləri üzrə mühazirə və laboratoriya dərsləri tədris edir.
 • 3 elmi əsəri, 1 tezisi var
  BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • Оценка коллекционных образцов (Vigna sinensis (Stickm) Endil.) на основе биоморфологических характеристик. «Eurasia Science» LI Международная научно-практическая конференция. 2023, 11 c.
 • The effect of planting scheme and fertilizer rates on teh quality of sugar beet. Society for İnnovative Agiculture. 2023, 150-154 p.
  SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 • Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğunda yayılan torpaq göbələkləri. Gəncə Dövlət Universiteti Beynəlxalq Elmi Konfrans “Müasir Təbiət və İqtisad Elmlərinin Aktual Problemləri”. 2019, 20-21 s.
 • Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğunun mikobiotası. Gəncə Dövlət Universiteti Beynəlxalq Elmi Konfrans “Müasir Təbiət və İqtisad Elmlərinin Aktual Problemləri”. 2018, 138-139 s.
  DİL BİLGİSİ:
 • Azərbaycan, İngilis dili.
  PARTİYALIĞI:
 • 2016-ci ildən YAP-ın üzvüdür.