baş müəllim Bağırova Aynur İslam qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
3 oktyabr 1976-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Subaydır, 2000-ci ildən YAP-nın üzvüdür.
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1994-1998 -ci illərdə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedoqoji İnstitunun (indiki GDU) Kimya-biologiya fakültəsinin biologiya ixtisasının Ali Peşə istiqaməti üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır. 2001-2004 cü illərdə Bilogiya istiqamətinin İnsan və heyvan fiziologiyası ixtisaslaşması üzrə fərqlənmə diplomu ilə magistr dərəcəsi almışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 01.11.2013-cü il tarixli, 311 saylı Sərəncamına uyğun olaraq Fəsəfə doktoru Proqramı üzrə Doktoranturaya dissertant qəbul olunmaq məqsədilə müsabiqəyə sənəd təqdim etmiş və müsaqidə iştirak edərək Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasına dissertant qəbul edilmişdir.
ƏMƏK FƏALIYYƏTI
15.11.2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Anatomiya,fiziologiya və zoologiya kafedrasında laborant.
16.02.2007-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasında baş laborant.
15.09.10-cu il tarixdən 30.06.2011 ci il tarixədək GDU-nun Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrsında 0,75 ştat vahidi stajçı müəllim.
30.06.2011-ci il taririxdən Gəncə Dövlət Unuversitenin Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasında 0,75 ştat vahidi müəllim.
01.10.13 cü il tarixdə GDU-nun Anatomiya, fiziologiya kafedrasında tam ştat vahidi müəllim.

31.01.14 –cü il tarixdə GDU-nun Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasında müddətli əmək müqaviləsi ilə (beş il müddətinə) müəllim.
26.01.16-cı il tarixdə GDU-nun Anatomiya fiziologiya və zoologiya kafedrasında baş müəllim.
06.11.07.-ci ildə Gəncə Dövlət Universiteti, Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kaferdasında 1,0 ştat vahidi müəllim.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İSTİRAKI.
1.Bağırova A.İ. Yaşla əlaqədar həzm sistemində baş verən dəyişikliklər.Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təbiət və İqtisad Elmlərinin Aktual Problemləri” Mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans., 2.Bağırova A.İ. Yaşla əlaqədar retikulyar formasiyada baş verən dəyişikliklər. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Beynəlxalq Elmi Konfrans. Müasir Təbiət və iqtisad Elmlərinin Aktual Problemləri., 3.Bağırova A.İ. Şəkərli diabet xəstəliyinin etiologiyası. Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət universiteti, 4.Bağırova A.İ. Hipoksiya zamanı beyin və digər toxumalarda baş verən dəyişikliklər. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gənc Alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı. 5. Bağırova A.İ. Sinir sistemində qocalma prosesi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə dövlət Universiteti.Müasir Biologiya və Kimyanın Aktual Problemləri Elmi ELMİ –PRAKTİK KONFRANS. Konfrans Umummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunub. 6. Bağırova A.İ. Qocalıq dövründə baş beynin bioelektrik fəallığı. Müasir Arar Elm: Qlobalaşma Şəraitində Əsrin Aktual Problemləri və İnkişaf Prespektivləri. BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİK KONFRANS.

DİGƏR ELMİ ƏSƏRLƏRİ

1.Bağırova A.İ. Fizioloji və patoloji hipertenziya. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Bölməsi. Xəbərlər məcmuəsi., 2.Bağırova A.İ. Fəal İnteraktiv Təlim metodlarının biologiya dərslərinə tətbiqi. ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN 90 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNUR. ADAU-nun ELMİ ƏSƏRLƏRİ, 3. Bağırova A.İ. Yaşla əlaqədar skelet əzələlərində baş verən dəyişikliklər. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti.Elmi Xəbərlər., 4.Bağırova A.İ. Yaşla əlaqədar ağciyərlərin həyat tutumunun dəyişməsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Bölməsi.Xəbərlər məcmuəsi., 5. Bağırova A.İ. Qalxanabənzər vəzinin morfofunksional xüsusiyyətləri.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi Xəbərlər., 6. Bağırova A.İ. Qocalıqla Əlaqədar baş verən xroniki xəstəliklər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Xəbərlər Məcmuəsi., 7.Bağırova A.İ. Qocalıq zamanı müxtəlif orqan və toxumalarda baş verən dəyişikliklər. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası., 8.Bağırova A.İ. Qocalığın fiziologiyası və patologiyası.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər.