baş müəllim zeynalova aygün elxan qızı

Qısa bioqrafik məlumat
25.12.1981 -cı il Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir, iki övladı var.
Təhsili:
16.06. 2003-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-biologiya ixtisasını bitirmişdir.
11.06.2005-ci il İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuranın qərarı ilə GDU-nun magistratura şöbəsinin Qeyri-üzvi kimya ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2005-ci ildənGəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafdrasında müəllim
2012-ci ildən hal-hazıra kimiGəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafdrasında baş müəllim
Təltifləri
Gəncə Dövəltinin Universitetin 14 mart 2018-cü il tarixli 2/53 saylı əmri ilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
Qərb regionunun Daş karxanaları tullantılarından kompozision materiallarının alınmasıAMEA GREM-in “Xəbərlər” məcmuəsi, Gəncə səh 43-46 2000 E.F.Cəfərov M.Ə.Hacıyeva A.Q.İlyasova

Ge-N əlaqəli endik sırası germaniumüzvi birləşmələrinin sintezi Azərbaycan Milli EA GREAM “Xəbərlər” məcmuəsi Gəncə 2002 №7 E.F.Cəfərov
Ge-N əlaqəli mono- di-, tri- endik turşusunun germaniumüzvi birləşmələrinin sintezi AMEA GREM-in “Xəbərlər” məcmuəsi, Gəncə 2003 səh 43-46 T.M.Əliyeva M.Q.Cəfərov
Germanium(qalay) üzvlü karbofunksional doymamış birləşmələrin sintezi Kimya problemləri-3 Bakı S.İ.İbrahimli E.F.Cəfərov 2013 I hissə
3,5-dinitrobenzoy. Parabrombenzoy turşularının Cu(II), Ni(II), Ag(II) komplekslərinin sintezi və quruluşlarının tədqiqi AMEA-nın Gəncə bölməsi Xəbərlər məcmuəsi №2 Səh 23-28 2015 A.T.Məmmədova
Analiysis of sea wather taken the area Caspian sea International Scientific and practical conference Cutting-Edge Science (January-Februaru ) Shawnee USA p. 33-35 2021
Природный Тавузский цеолит и охрана окружающей среды Международный научный журнал «Вестник науки и творчества» Казань Выпуск № 6 Стр.48-49 Н.Г.Нагиев
Bəzi germanium və qalay karbofunksional birləşmələrin tətbiq sahələrinin tədqiqiAMEA GREM-in “Xəbərlər” məcmuəsi, Gəncə səh 43-46 №33 Q.B.QurbanovE.F.Cəfərov M.Ə.Nəbiyeva В.Н.Мамедов
Qərb regionunda termal suların analizi və tədqiqi AMEA Akademik Əli Musa oğlu Quliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi-praktik konfrans Müasir neft kimyasının aktual problemləri səh 26-29 Gəncə Elm nəşriyyatı17 may 2022 Nağıyev N.Q Məmmədova A.T Məmmədova M.İ. Zeynalova A.T. 4 səh
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.Analiysis of sea wather taken the area Caspian seaInternational Scientific and practical conference Cutting-Edge Science (January-Februaru ) Shawnee USAp. 33-35 2021

 1. Природный Тавузский цеолит и охрана окружающей средыМеждународный научный журнал «Вестник науки и творчества» КазаньВыпуск № 6Стр.48-49Н.Г.Нагиев, M.Ə.Nəbiyeva, В.Н.Мамедов
  Bəzi germanium və qalay karbofunksional birləşmələrin tətbiq sahələrinin tədqiqiAMEA GREM-in “Xəbərlər” məcmuəsi, Gəncə səh 43-46 №33Q.B.QurbanovE.F.Cəfərov
  KİTABLAR
  “Üzvi birləşmələrin sintezi və tədqiqi” 2019
  PARTİYALILIĞI:
  2012-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
  DİL BİLGİLƏRİ:
  İngilis dili