müəllim Tağılı İlahə Nadir qızı

Qısa bioqrafik məlumat
15 iyul 1997-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.Ailəlidir.
Təhsili:
2013-2017-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-Biologiya fakültəsinin Kimya ixtisasından məzun olmuşdur.
2017-2019-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin
Analitik kimya ixtisası üzrəməzun olmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2021-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafdrasında müəllim
TƏLTİFLƏR
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Word Of Conferences IV international scientific conference.London.Great.Britain.09-10.02.2023
“Challenges and problems of modern science”
“Study of the method of synthesıs and properties of ethers adipic acid”
Dil bilgiləri:
Rus dili, İngilis dili
Partiyalığı:
2013-cü ildən YAP-ın üzvüdür.