DOSENT QASIMOVA FƏRQANƏ NƏRİMAN QIZI

Qısa bioqrafik məlumat: Qasımova Fərqanə Nəriman qızı 1968-ci ilin iyul ayının 10-da Sabirabad rayonunda anadan olub.
Təhsili: 1986-cı ildə Gəncə şəhəri 18 saylı orta məktəbin onuncu sinfini bitirib.
1991-ci ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki GDU) “Biologiya və kənd təsərrüfatı əsasları” fakültəsinin Biologiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib.Elmi dərəcəsi və adları: 2012-ci il yanvar 24-də Torpaqşünaslıq İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
03 iyul 2013-cü ildə aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
10 mart 2017-ci il tarixində dosent elmi adı alıb.Əmək fəaliyyəti:
1991-2005- ci illərdə ADAU-nin Bitkiçilik kafedrasında laborant,
2005-2007-ci illərdə GDU-nun Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında laborant,
2007-2014-ci illərdə baş müəllim,2014-cü ildən hal-hazıradək həmin kafedrada dosent

Təltifləri: 3 təşəkkür
Tədqiqat sahəsi: Tərəvəz bitkilərinin gübrələnməsi
Elmi əsərləri: 1 dərs vəsaiti, 30 məqalə, 1 metodik vəsait, 12 proqramın müəllifidir.
Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı:
GDU-da təşkil olunmuş “Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri” adlı elmi-konfransda “Azərbaycanın qərb bölgəsinin torpaq ekoloji şəraiti” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.

Dil bilgisi:
Rus (orta)
Türk (yaxşı)

Partiyalığı: YAP-ın üzvü