DOSENT ƏSİLBƏYOVA TƏRLAN MÜSLÜM QIZI

Qısa bioqrafik məlumat:
Əsilbəyova Tərlan Müslüm qızı 1975-ci ilin may ayının 14-da Tərtər rayonunda anadan olub.
Təhsili: 1991-cı ildə Gəncə şəhəri 40 saylı orta məktəbi bitirib.
1996-cı ildə S.Ağamalıoğlu adına Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının indiki (ADAU) Meyvəçilik,tərəvəzçilik və üzümçülük fakültəsinin Meyvəçilik,tərəvəzçilik və üzümçülük ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib.
1999-cu ildə S.Ağamalıoğlu adına Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının indiki (ADAU) Aqronomluq fakültəsinin Aqronomluq ixtisasının magistr pilləsini fərqlənmə ilə bitirib.

Elmi dərəcəsi və adları:
2000-ci il Kənd Təsəsrrüfatı Akademiyasının indiki (ADAU) dissertant
2005-ci ildə Botanika İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib
2007-ci ildə biologiya elmləri elmi dərəcəsi alıb
2010-cu ildə ekologiya üzrə dosent elmi adı alıb

Əmək fəaliyyəti:
1999-2003- cü illərdə ADAU-nin Meyvəçilik,tərəvəzçilik və üzümçülük kafedrasında müəllim,
2003-2007-ci illərdə GDU-nun Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında müəllim,
2007-ci ildən hal-hazıradək həmin kafedrada dosent

Təltifləri: 1 Fəxri Fərman (GDU 80 illik yubileyi münasibətilə GDU rektorunun 06noyabr 2018 ci il tarixli 2/158saylı əmri ilə təltif olunur).
Tədqiqat sahəsi: Gəncə-Qazax bölgəsində yayılmış zülalla zəngin bəzi yabani tərəvəz bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri,introduksuyiyası və istifadə perspektivləri.
Elmi əsərləri: 2 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya, 35 məqalə, 12 proqramın müəllifidir.
Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı:
Все Российской Научной Конференции С Международным Участием Морфология пыльцевых зерен представителей рода Rubus L.(Rosaceae)в Азербайджане” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.

Dil bilgisi:
Rus (yaxşı)
Türk (yaxşı)
Ingilis( orta)

Partiyalığı: YAP-ın üzvü