dosent MEHDİYEVA SAMİRƏ TOFİQ QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 25 fevral 1977-ci ildə Mingəçevirdə qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir, iki övladı var.
Təhsili:
1994-1998-ci illərdə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitunun Kimya-biologiya fakultəsinin Kimya ixtisasında təhsil almışdır.
1998-2000-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-biologiya fakültəsinin Üzvi kimya ixtisası üzrə magistratura şöbəsində təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Elmi dərəcəsi və adları
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 16 dekabr 2016- cı il tarixli (Pr. №26-k) qərarı ilə Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmışdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 29 mart 2023-cü il tarixli qərarı ilə Kimya elm sahəsinin Üzvi kimya ixtisası üzrə dosent elmi adı verilmışdir.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2001-2010-cu illərdə H.Zərdabi adina KDPİ-də (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) müəllim
2010-2023-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında baş müəllim
2023-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında dosent
Təltifləri
Gəncə Dövəltinin Universitetin 2016-cı il tarixli əmri ilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.TƏDQİQAT SAHƏSİ
C6-C10 alkilmetakrilatlar, α-olefinlər və mürəkkəb allil efirləri əsasında polimer aşqarların sintezi və tədqiqi
SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
Modifikasiya olunmuş dipolialkiltiofosfat tipli çoxfunksiyalı aşqarin alınmasıAMEA Gəncə bölməsi Elmi Xəbərlər jurnalı 2017 № 4
Polialkilmetakrilat tipli aşqarların neft yağlarının tərkibində tədqiqi.AMEA Gəncə bölməsi Elmi Xəbərlər jurnalı 2018 №2(13), Czesc 2
Neft yağlarına özlülük aşqarları kimi nonil-metakrilt-heksen-1 birgə polimerlərinin sintezi və kimyəvi quruluşlarının tədqiqiPedaqoji Universitetin Xəbərləri 2018№ 2
РеакциипротекающиеподУФизлучением Международный научно-исследовательский журнал Москва 201910/67 выпуск том №10
Desilmetakrilatın stabilləşdirici monomerlə birgə polimerləşdirilməsi və neft yağlarının tərkibində tədqiqi AMEA Gəncə bölməsi Elmi Xəbərlər jurnalı2021
Allil monomerlərinin birgə polimerləşməsi və neft yağlarının tərkibində tədqiqi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunan “ Müasir təbiət və iqtisadi elmlərinin aktual problemləri” GDU 2019, 04-05 may.
Neft yağlarının özlülük-temperatur xassələri vəonları yaxşılaşdırmaq yolları AMEA Gəncə bölməsi Elmi Xəbərlər jurnalı2022 Akademik Ə.M.Quliyevin 110 illik yubioleyinə həsr olunmuş Elmi-praktik konfrans
New Synthesis of 3- and 1,3-pyrazole derivateives based on 1-cycloalkyl-2,3-chloro-1-propanones Kimya Problemlər Jurnalı 17.08.2022 № 7
ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ И СТЕКЛООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ As2Se3-СuCr2Тe4 .Евразийский Союз Ученых № 2 (71) / 2020
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Analysis of sea water taken from the area Caspian sea.International scientific and practical conference. Gutting-Edge Science 2021 Shawnee, USA 2021, February
İnvestigaion of the interaction in the InTe-Sb2Te3 system Kimya Problemlər Jurnalıaprel 2020№ 1Ecological aspects ofthe use of ferrosenyl carbinolsJournal of Chemistry Letters 2021. Published by the Chemical Society of Japan Online ISSN 03667022, 13480715.3.
Environmental monitoring some areas of the Azerbaijan. 5thInternational Engineering and Natural Sciences Conference ( IENSC 2020) Proceeding Book. November 5-6, 2020 Dicle University, Diyarbekir/Turkey
KİTABLAR
Üzvi kimyadan təcrübə məşğələləri. Dərs vəsaiti 2019
Üzvi kimya (Azotlu üzvi birləşmələr). Dərs vəsaiti. 2021
Dil bilgiləri:
Rus dili, İngilis dili
Partiyalığı:
2001-ci ildən YAP-ın üzvüdür