BAŞ MÜƏLLİM ZEYNALOVA SEVİNC VİLAYYƏT QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT: 7 fevral 1966-cı il Gəncə şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. Ailəli deyil.
Təhsili:
1987-1993-ci ildə Səməd Ağamalıoğlu adına Azərbaycan KəndTəsərrüfatı Akademiyasının Baytarlıq Təbabəti fakültəsindətəhsil almışam.
2019 cu ildən AMEA nın Botanika institutunun Biokimya üzrə Fəlsəfə Doktoru elmi dərəcəsi üzrə dissertantıyam.
Elmi dərəcəsi və adları
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1995-1998-ci illərdə H.Zərdabi adina KDPİ-də (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) saat hesabı müəllim
1998-2001-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafdrasında müəllim
2001-2023-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafdrasında baş müəllim
TəltifləriGəncə Dövəltinin Universitetin 2022-cü il tarixli əmri ilə Fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
“Centaurea L. cinsinin bezi novlerinin seskveterpen laktonlartntn ve kumarin tdremelerinin tedqiqi”
SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Kation boyaqlarla boyama prosesinin kimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi.
INVESTIGATION OF FEATURES OF CHEMICAL DYING PROCESS WITH CATHION DYERSTürkiyyə Сumburiyyəti 2015.Firat University «Journal of Science» UDC 516: 121: 633: 86 N.M.Ələkbərov,S.V.Zeynalova
Centaurea salicifollia bieb.(söyüt yarpaq güləvər) növünün tədqiqi və antifunqal təsiriMÜASİR TƏBİƏT VƏ İQTİSAD ELMLƏRİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ 2021 06-07 MAY(Gəncə)Bey.KonfZeynalova S.V., Ələsgərova Ə.N., Sərkərov S.V.,
CENTAURA SALİCİFOLLİA BIEB. ВИД (ива листовая роза). БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И АНТИФУНИКАЦИЯ20 декабря 2021 г ( Кемерово) Естественнонаучный журнал «Точная наука» www.t-nauka.ru
WITH CENTAUREA OVINA, CENTAUREA SALISIFOLIA BIEB LET’S PREPARE THE FOUNDATION FOR FUTURE DISEASES.INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2022: CENTRAL ASIA»NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, APRIL 2022.
Centaureae ovina Pall. ex Willd. (qoyun güləvəri) növünün antifunqallığının tədqiqi. “ŞUŞA-QARABAĞ konfrans”2022 Bakı
KİTABLAR
Biokimyadan Təcrübə Məşğələləri- adlı dərs vəsaiti Azərbaycan Reaspublikası Təhsil NazirliyiİSB №5-8066-1711 Bakı 2008.
Dil bilgiləri:
Rus dili, İngilis dili
Partiyalığı:
2010-cü ildən YAP-ın üzvüdür