BAŞ MÜƏLLİM SADIQOVA ÜLVİYYƏ EYYUB QIZI

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:
15 avqust 1973-cü ildə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Ailəlidir. İki övladı var.
Təhsili:
1991-1996-cı ildə isə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) kimya və biologiya ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir
Əmək fəaliyyəti
1998-2003-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında müəllim
2003-2023-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya kafedrasında baş müəllim
TəltifləriGəncə Dövəltinin Universitetin 1 oktyabr 2018- ci il tarixli №2/127 sayılı əmri ilə təltif edilmişdir.
Tədqiqat sahəsi
Şəkərləin amidofosfit birləşmələrin sintezi və tədqiqi.
Elmi əsərləri:
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Norbarnen karbon turşularının qeyri-simmetrik propilenoksidlə reaksiyası. Beynəlxalq kimya və kimya mühəndisliyi konfrans. Bakı səh.37
KİTABLAR
Fiziki və kolloid kimya. Dərs vəsaiti. 2019
Dil bilgiləri
Rus dili
Partiyalığı:
2003-cü ildən YAP-ın üzvüdür.