Gündəlik Arxiv: 15 Oktyabr 2018

açıq dərs

12.10.2018-ci il tarixində Botanika kafedrasının müəlliməsi  S.T. Axundovanın  Biologiya-Kimya fakültəsinin Biologiya müəllimliyi I2 ixtisasına Bitki anatomiyasi və morfologiyası fənnindən”Mexaniki toxumalar” adlı movzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsdə Botanika kafedrasının müdiri, prof.V.S.Novruzov, dos. Z.M.İsmayılova, dos A.A.Bayramova Universitet monitorinq qrupunun üzvü dos. M.Vəliyev, dos.S.İbrahimli,baş.lab A.Ş. Qədimova, lab.N.Q.Fətəliyeva iştirak etdilər.  

Davamı

AMEA-nın botanika institutunun doktorantı heydərova rəna tahir qızının dissertasiya işinin müzakirəsi

15.10.2018-ci il tarixində AMEA Botanika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Birləşmiş Dissertasiya şurasının müvafiq qərarına əsasən aparıcı təşkilat kimi təyin edilmiş Botanika kafedrasının genişləndirilmiş iclasında Heydərova Rəna Tahir qızının (2417.01 Botanika ixtisası üzrə) “Böyük Qafqazın (Azərbaycan daxilində) Səhləbkimiləri Orchidaceae Juss” mövzusunda Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.  

Davamı

açıq dərs

Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının b.ü.f.d. dos.əvəzi Ağayeva Elfira Zaur qızının Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının V kursunda “Fərdi inkişafın biologiyası” fənnindən “Differensasiya, determinasiya, inteqrasiya və induksiya” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Dərsdə fakültənin dekanı dos.İ.Alverdiyev və kafedranın müəllimləri iştirak etmişlər. Açıq dərsdə müasir təlim metodlarından istifadə olunmuşdur. Proqram materialları tələbələrə çatdırıldı. Tələbələr suallara aydın və […]

Davamı