Gündəlik Arxiv: 02 Noyabr 2018

açıq dərs

Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının II kursunda “Kükürd birləşmələri və sulfat turşusu”  mövzusunda Kimya kafedrasının b/m.Zeynalova Aygün Elxan qızının açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə fakültənin dekanı dos.İ.Alverdiyev, dos.A.Məmmədova, dos.S.İbrahimli, k.ü.f.d.S.Mehdiyeva, k.ü.f.d.P.Hüseynova, b/m.Z.Əliyeva, b/m.L.Namazova iştirak etdilər. Kükürd, onun birləşmələri və sulfat turşusunun bəzi fiziki və kimyəvi xassələrinə aid maraqlı təcrübə məşğələləri aparılaraq nəticələr qeyd edildi. Aparılan […]

Davamı