Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının baş müəllimi İsmayılzadə Natiqə Namik qızı aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru diplomuna layiq görülmüşdür.

20180614_111805

Kafedranın   baş   müəllimi  İsmayılzadə  Natiqə  Namik  qızı  (elmi  rəhbər  prof.  Sevda   Əhmədova   )  AAK – sı  tərəfindən   aqrar  elmlər  üzrə  fəlsəfə   doktoru   diplomuna  layiq  görülmüşdür.