I kurs tələbələrinin elmi-nəzəri seminarı keçirildi