biologiya-kimya fakültəsinin əməkdaşları “Erasmus+EQAC Azərbaycan Universitetlərində Keyfiyyətin Təminatı Mərkəzlərinin Yaradılması və İnkişaf Etdirilməsi” lahiyəsi çərçivəsində Bakı Biznes Universitetində baş tutan təlimdə iştirak etmişlər.

07.01.2020- ci il tarixdən 10.01.2020-ci il tarixinə qədər fakültəmizin bir sıra əməkdaşları b.e.d.dos. V.F.Məmmədova, dos.A.A.Bayramova, dos. T.V.Rüstəmova və k.ü.f.d. X.H.Kəsəmənli Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşən “Erasmus+EQAC Azərbaycan Universitetlərində Keyfiyyətin Təminatı Mərkəzlərinin Yaradılması və İnkişaf  Etdirilməsi” lahiyəsi çərçivəsində  Bakı Biznes Universitetində baş tutan təlimdə iştirak etmişlər. Təlimdə ali təhsildə tələbə  yönümlü yanaşma, Milli Kvalifikasiya çərçivəsində tədris, təlim və qiymətləndirilmə metodlarının əlaqələndirilməsi müzakirə edilmişdir. Sonda təlimdə iştirak edən əməkdaşlarımız Avropa Komissiyasının maliyyələşdirdiyi “Erasmus+EQAC Azərbaycan Universitetlərində Keyfiyyətin Təminatı  Mərkəzlərinin Yaradılması və İnkişaf  Etdirilməsi” lahiyəsinin sertifikatı ilə təltif edilmişlər.