Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında Müəllimlər günü qeyd olundu.