Elmi şura 30.03.21

 PROTOKOL  №5

B İ L D İ R İ Ş

30 mart 2021-ci il tarixdə saat 1100-da Biologiya-kimya fakültəsi Elmi şurasının onlayn iclası oldu.     

Gündəlik məsələlər

1. Fakültənin “Biologiya”, “Biologiya müəllimliyi”, və “Ekologiya mühəndisliyi” və “Kimya və biologiya müəllimliyi” ixtisaslarına VIII və X semestrlər üçün tədris planlarına daxil edilmiş təcrübələrin icrası üçün görülən tədbirlər 

2. Yekun Dövlət attestasiyasına hazırlıq işlərinin aparılması (Dövlət imtahanı qəbul ediləcək fənlərin müəyyənləşdirilməsi, “Buraxılış işi”, “Dövlət imtahanı” komissiyaları sədrliyinə namizədlərin dəvət olunması, “Buraxılış işi” və “Dövlət imtahan” komissiyalarının yaradılması)

3. 2021-2022-ci tədris ili üçün seçmə fənlərin seçiminə dair aparılan hazırlıq işləri                   

4. İxtisas kafedralarında mühazirə, seminar və laborator məşğələlərinin tədris keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər   

5. Professor-müəllim heyətinin seçkisi 

6. Cari məsələlər   

                       İŞTİRAK ETDİLƏR:

               Elmi şura üzvləri:

 1. Dos.İ.Alverdiyev
 2. Dos.M.Həsənov
 3. Prof.V.Novruzov
 4. Prof.S.Əhmədova
 5. B.e.d. dos.V.Məmmədova
 6. Dos.Z.İsmayılova
 7. dos.A.Məmmədova
 8. B.e.d.dos.A.Bayramova
 9. Dos.T.Rüstəmova
 10. Dos.Q.Qurbanov
 11. Dos.S.İbrahimli
 12. Dos.M.Vəliyev
 13. Dos.M.Rzayeva
 14. Dos.F.Qasımova
 15. Dos.əv.Y. Aslanova
 16. B/m.Z.Əliyeva
 17. L.Ələkbərova