elmi şura 05.07.2021

 PROTOKOL  №9

 5 iyul 2021-ci il tarixdə saat 1100-da Biologiya-kimya fakültəsi Elmi şurasının onlayn iclası oldu.     

Gündəlik məsələlər

1. Yaz imtahan sessiyasının yekunları barədə dekanlığın məlumatı. 

2. 2021-2022-ci tədris ilinə dair aparılan hazırlıq işləri   

3. “Buraxılış işi” və “Dövlət imtahanı” üçün attestasiya komissiyaları sədrlərinin hesabatlarının müzakirə və təsdiqi  

4. Fakültə elmi şurasının 2021-2022-ci  tədris ilinin I yarısı üçün  və ixtisas kafedralarının iş planlarının təsdiqi      

5. Fakültə tədris metodik şurasının, tərbiyə işləri və tələbə elmi cəmiyyətinin 2021-2022-ci tədris ili üçün iş planlarının müzakirə və təsdiqi     

6. Növbəti akreditasiyaya hazırlıq üçün fəaliyyət istiqamətində icrası planlaşdırılan məsələlər. Fakültə kollektivinin qarşısında duran vəzifələr. (Fəaliyyət istiqamətləri Universitet elmi şurasının 26.05.2021-ci il tarixli (pr.3) iclasında təsdiq edilmişdir.)

7. Cari məsələlər   

                       İŞTİRAK ETDİLƏR:

                         Elmi şura üzvləri:

 1. Dos.İ.Alverdiyev
 2. Dos.M.Həsənov
 3. Prof.V.Novruzov
 4. Prof.S.Əhmədova
 5. B.e.d. dos.V.Məmmədova
 6. Dos.Z.İsmayılova
 7. dos.A.Məmmədova
 8. B.e.d.dos.A.Bayramova
 9. Dos.T.Rüstəmova
 10. Dos.Q.Qurbanov
 11. Dos.S.İbrahimli
 12. Dos.M.Vəliyev
 13. Dos.M.Rzayeva
 14. Dos.F.Qasımova
 15. Dos.əv.Y. Aslanova
 16. B/m.Z.Əliyeva
 17. L.Ələkbərova