Təbrik edirik!

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ YANİNDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASININ 15.05.2024-CÜ İL TARİXLİ QƏRARI İLƏ BOTANİKA KAFEDRASININ ƏMƏKDAŞI ASLANOVA YEGANƏ AZAD QIZINA DOSENT ELMİ ADI VERİLMİŞDİR.