Aylıq Arxiv: Noyabr 2019

azərbaycanda meliorasiya və su təsərrüfatının inkişafı mövzusunda açıq dərs keçirildi

Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasının dosenti Nəsibə Nəsirovanın Ekologiya mühəndisliyi ixtisasının IV kursunda açıq dərsi təşkil edildi. Dərsdə kafedra müdiri prof.S.Əhmədova, dos.Z.Ələkbərova, dos.T.İsgəndərova, b/m.S.Cəfərova iştirak etdilər. Mühazirədə suvarma sistemləri, suvarmanın növləri və qeyri-ənənəvi sulardan istifadə etməklə suvarmanın tətbiqindən danışıldı. Suvarmanın tətbiqi üçün hidrotexniki qurğulardan istifadədən də geniş bəhs olundu. Müasir təlim vasitəsi olan slaydlardan istifadə […]

Davamı

qarışıq funksiyalı birləşmələr, oksi və aminturşular mövzusunda açıq dərs keçirildi.

Kimya kafedrasının dosenti İbrahimli Sahil İsa oğlunun Biologiya müəllimliyi ixtisasının III kursunda Üzvi kimya fənnindən açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə dekan dos.İ.Alverdiyev, kafedra müdiri dos A.Məmmədova, b/m.F.Alverdiyeva və b/m.L.Namazova iştirak etdilər. Mühazirə plan əsasında müasir təlim texnologiyalarından, internet və ədəbiyyat məlumatlarından istifadə edilməklə hazırlanmışdı. Mühazirədə oksi və aminturşuların təbii nümayəndələri, tətbiq sahələri, alınma üsulları və […]

Davamı

dodaqçiçəklilər fəsiləsi mövzusunda açıq dərs keçirildi

Botanika kafedrasının baş müəllimi a.ü.f.d. Zərifə Tağıyevanın laborator məşğələsinin təchizatı (lazım olan əşya və ləvazimatlar) işin gedişinə dair icrası nəzərdə tutulan məsələlərlə tələbələri tanış etdi. Ən yaxşı cəhət ondan ibarət oldu ki, müəllimə keçmiş mövzu ilə yeni mövzunu əlaqələndirdi. Sonra dodaqçiçəklilər fəsiləsindən olan herbari nüsxələri üzərində onların fəal iştirakını təmin etməklə təhlil apardı. Dərsdə tələbələrin […]

Davamı

gdu-nun startap komandası respublika səviyyəsində keçirilən “startap günləri” layihəsinin qalibi olub

25 noyabr 2019-cu il tarixində “StartupFest 2019” çərçivəsində “Startap Günləri” layihəsinin bağlanış və mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Universitetin Biologiya-kimya fakültəsinin tələbələrindən ibarət komandanın “DiaDondurma” adlı startap ideyası respublika səviyyəsində keçirilən layihədə birinci yerə layiq görülüb.

Davamı

elmi şura 26.11.2019

26 noyabr 2019-cu il tarixdə Biologiya-kimya fakültəsi Elmi şurasının iclası oldu. Gündəlik məsələlər 1. İxtisas kafedralarında 2019-cu ilə planlaşdırılmış elmi-tədqiqat işlərinin illik hesabatlarının müzakirə və təsdiqi   2. Mühazirə və laborator məşğələlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlər. (Açıq dərslərin təşkili və nəticələri) 3. Tələbə elmi-tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti (I kurs tələbələrinin tədqiqata cəlb edilməsi) 4. İxtisaslar […]

Davamı

zülalların rəngli reaksiyaları mövzusunda açıq dərs keçirildi

Kimya kafedrasının baş müəllimi Yunis Hacıyevin Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının IV kursunda Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları fənnindən açıq dərsi keçirildi. Dərsdə dekan dos.İ.Alverdiyev, dos.M.Həsənov, kafedra müdiri A.Məmmədova, b/m.F.Alverdiyeva və digər əməkdaşlar iştirak etdilər. Açıq dərsdə zülalların və aminturşuların rəngli reaksiyaları nəzərdən keçirildi. Tələbələr ninhidrin, biuret, ksantoprotein və fol reaksiyalarını, onların mexanizmlərini nəzərdən keçirdilər, lövhədə […]

Davamı

həzm orqanları sistemi, həzmin fiziologiyası mövzusunda açıq dərs keçirildi

Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının dosenti Rüstəmova Tükəzban Vaqif qızının Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının IV kursunda İnsan və heyvan fiziologiyası fənnindən açıq dərs keçirildi. Dərsdə kafedra müdiri b.e.d.Vəfa Məmmədova və kafedranın müəllimləri iştirak etdilər. Müəllimə mühazirədə həzmin tiplərini, ağız boşluğunda, mədədə, həzmi, ödün əmələ gəlməsini və ifraz mexanizmlərini ətraflı izah etdi. Mühazirənin tədrisində slaydlardan […]

Davamı

MÜƏLLİMİN PEDAQOJİ FƏALİYYƏTDƏ YERİ, ONUN PEŞƏ VƏ ŞƏXSİ KEYFİYYƏTLƏRİ MÖVZUSUNDA AÇIQ DƏRS KEÇİRİLDİ

Ümumi pedaqogika kafedrasının baş müəllimi Aytən Məmmədovanın Biologiya müəllimliyi ixtisasının II kursunda Pedaqogika fənnindən açıq dərsi keçirildi. Dərs konstitusiya gününə təsadüf etdiyinə görə müəllimə dərsə konstitusiya gününə həsr olunmuş məlumatlarla başladı. Məlumatdan sonra Azərbaycan himni səsləndi.

Davamı

FERMENTLƏRİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİ VƏ QURULUŞU MÖVZUSUNDA AÇIQ DƏRS KEÇİRİLDİ

Botanika kafedrasının baş müəllimi Aynur Hüseynzadənin Biologiya ixtisasının III kursunda Enzimologiya fənnindən açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə dekan dos.İ.Alverdiyev, kafedra müdiri AMEA-nın müxbir üzvü prof.V.Novruzov, dos.M.Həsənov və kafedranın digər əməkdaşları iştirak etdilər. Fermentlərin zülal təbiətliliyini sübut edən dəlillər nümayiş etdirilməklə yanaşı həm də mürəkkəb fermentlərin quruluşunda vitaminli və qeyri vitaminli kofermentlərin rolu haqqında geniş məlumat […]

Davamı