Kimya kafedrasının professoru Tağı İbrahim oğlu Tağıyevin Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının III kursunda “Qeyri üzvi birləşmələrin əsas sinifləri mövzusunun tədrisi metodikası” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir.

Müəllimin mühazirəsi tələbələr tərəfindən maraqla dinlənildi. Yeri gəldikcə tələbələr suallar verirdi müəllim isə onları cavbalandırırdı. Sözün əslində tələbələr mühazirədə müəllimlik peşəsinin sirrlərinə sahib olurdular. Bu da tədrisin müsbət keyfiyyətindən xəbər verirdi.