GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ YENİ LABORATORİYANIN AÇILIŞI OLDU

17 sentyabr 2015-ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya-kimya fakültəsində yeni bir sevincli gün yaşandı. Fakültənin Kimya kafedrasının nəzdində olan Fiziki və kolloid kimya laboratoriyası yenidən qurulub əməkdaşların və tələbələrin istifadəsinə verildi. Bu münasibətlə çıxış edən rektor professor Yusif Yusibov qeyd etdi ki, son illər Universitetimizin maddi-texniki bazasının müasir tələblər səviyyəsində möhkəmləndirilməsində əsaslı işlər aparılmışdır. Fakültədə Fiziki və kolloid kimya laboratoriyasının yeni formada açılışı da bu işlərdən biridir. Az vaxtda fakültədə mövcud olan səkkiz laboratoriyadan artıq altıncısıdır ki, yenidən qurulub. Laboratoriyada tələbə və müəllimlərin rahat işləmələri üçün münasib iş şəraiti yaradılmış, fənn üzrə məşğələlər aparılmasına tələb olunan bütün avadanlıqlar alınıb quraşdırılmış, şkaflarda səliqəli şəkildə yerləşdirilmişdir. Biz bundan sonra da tələbələrin əyani surətdə bilik əldə etmələri üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəyik.
Kimya kafedrasının müdiri dosent Qurbanov Qulu, dosent Cəfərov Elxan, dosent Kərimov Heydər və digər əməkdaşlar çıxış edərək professor Yusif Yusibova gördüyü uğurlu işlərə görə təşəkkürlərini bildirib, yeni-yeni uğurlar arzuladılar.