kimya kafedrasının baş müəllimi hüseynova pərvanə firuddin qızına azərbaycan respublikasının prezidenti yanında ali attestasiya komissiyasının 18 oktyabr 2017-ci il tarixli (protokol №26-K) qərarına əsasən kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.