Elmi şura 07.12.20

     PROTOKOL  № 2

B İ L D İ R İ Ş

      7 dekabr 2020-ci il tarixdə saat 1100-da Biologiya-kimya fakültəsi Elmi şurasının onlayn iclası oldu.     

Gündəlik məsələlər

1. İxtisas kafedralarında 2020-ciildə aparılan elmi tədqiqat işlərinin illik hesabatlarının müzakirə və təsdiqi

2. Kredit borcu olan tələbələrə aid olan işlərin icra vəziyyəti

3. Fakültənin tədris metodik şurasının illik hesabatı və yeni tərkibin seçilməsi

4. Mühazirə və laborator məşğələlərinin Onlayn keçilmə vəziyyəti, qarşıya çıxan problemlərin həlli.

5. Tələbə elmi tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti (I kurs tələbələrinin elmi tədqiqata cəlb edilməsi)

6. İxtisaslar üzrə 2020-2021-ci tədris ilinə planlaşdırılmış dərs saatlarının icra vəziyyəti

7. İxtisas kafedralarının doktorant və magistrantlarının attestasiyası

8. Akkreditasiya ilə bağlı məsələlər

                       İŞTİRAK ETDİLƏR:

                            Elmi şura üzvləri:

 1. Dos.İ.Alverdiyev
 2. Dos.M.Həsənov
 3. Prof.V.Novruzov
 4. Prof.S.Əhmədova
 5. B.e.d. dos.V.Məmmədova
 6. Dos.Z.İsmayılova
 7. Dos.A.Məmmədova
 8. Dos.A.Bayramova
 9. Dos.T.Rüstəmova
 10. Dos.Q.Qurbanov
 11. Dos.S.İbrahimli
 12. Dos.M.Vəliyev
 13. Dos.M.Rzayeva
 14. Dos.F.Qasımova
 15. Dos.əv.Y. Aslanova
 16. B/m.Z.Əliyeva
 17. L.Ələkbərova

  İŞTİRAK ETDİLƏR:

                Elmi şura üzvləri:

 1. Dos.İ.Alverdiyev
 2. Dos.M.Həsənov
 3. Prof.V.Novruzov
 4. Prof.S.Əhmədova
 5. B.e.d. dos.V.Məmmədova
 6. Dos.Z.İsmayılova
 7. Dos.A.Məmmədova
 8. Dos.A.Bayramova
 9. Dos.T.Rüstəmova
 10. Dos.Q.Qurbanov
 11. Dos.S.İbrahimli
 12. Dos.M.Vəliyev
 13. Dos.M.Rzayeva
 14. Dos.F.Qasımova
 15. Dos.əv.Y. Aslanova
 16. B/m.Z.Əliyeva
 17. L.Ələkbərova