elmi şura 09.02.21

B İ L D İ R İ Ş

  9 fevral 2021-ci il tarixdə saat 1100-da Biologiya-kimya fakültəsi Elmi şurasının onlayn iclası oldu.     

Gündəlik məsələlər

1. 2020-2021-ci tədris ilinin payız imtahan sesiyasının yekun nəticələrinin müzakirəsi

2. 2020-2021-ci tədris ilinin yaz semestrinə aid (ixtisaslar üzrə) laborator məşğələlərinin tədrisinin təşkili

3. İxtisas kafedralarında 2021-ci il üçün planlaşdırılmış elmi-tədqiqat işləri və onların icrası ilə əlaqədar olan qarşıda duran vəzifələr

4. Dekanlıq və ixtisas kafedralarının 2020-2021-ci tədris ilinin ikinci yarısına dair apardığı hazırlıq işləri

5. Cari məsələlər

                       İŞTİRAK ETDİLƏR:

                        Elmi şura üzvləri:

 1. Dos.İ.Alverdiyev
 2. Dos.M.Həsənov
 3. Prof.V.Novruzov
 4. Prof.S.Əhmədova
 5. B.e.d. dos.V.Məmmədova
 6. Dos.Z.İsmayılova
 7. Dos.A.Məmmədova
 8. Dos.A.Bayramova
 9. Dos.T.Rüstəmova
 10. Dos.Q.Qurbanov
 11. Dos.S.İbrahimli
 12. Dos.M.Vəliyev
 13. Dos.M.Rzayeva
 14. Dos.F.Qasımova
 15. Dos.əv.Y. Aslanova
 16. B/m.Z.Əliyeva
 17. L.Ələkbərova