təbrik edirik!

23 dekabr 2022-ci il tarixində AMEA Botanika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasında Hüseynova Elnarə Əliş qızının “Bitki fiziologiyası (2411.09)” və “Genetika (2409.01)” ixtisasları üzrə “Azərbaycanın Qərb bölgəsində buğdanın məhsuldarlığının yüksəldilməsinin fizioloji, genetik xüsusiyyətləri” mövzusunda yekun müdafiəsi keçirilmişdir.