“inklüziv həyat” təlimi

Gəncə Dövlət Universitetinin tələbələrinə “İnklüziv Həyat” adlı təlim baş tutmuşdur.

Təlimin əsas məqsədi tələbələrin fiziki məhdudiyyətli ṣəxslər haqqında məlumatlandırılması, onların cəmiyyətə daha çox inteqrasiya edilməsində gənclərin rolu, fiziki məhdudiyyətli ṣəxslərin cəmiyyətdəki mövqeyi, gündəlik həyatda qarşılaşdıqları problemlər, iṣ sahəsindəki, mövqeləri və s. haqqında olmuṣdur.

Təlim zamanı tələbələr arasında “İnklüziv həyat” adı altında komandalar arası yarıṣ keçirilmiṣ və tələbələrin sualları cavablandırılmıṣdır.