ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında ixtisas tələbələrinin sərbəst mövzu ətrafında seminarı keçirildi

Ekologiya ixtisasının I kurs tələbəsi Zəhra İsgəndərova tərəfindən keçirilən elmi seminarda «Ekoloji problemlər və iqlim dəyişmələri» adlı mövzu  I kurs Ekologiya, III kurs  Ekologiya mühəndiliyi ixtisasının tələbələri və kafedranın professor-müəllim heyəti tərəfindən dinlənilmişdir.