EKOLOGİYA VƏ TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏ KAFEDRASINDA daha bir SƏRBƏST MÖVZU ƏTRAFINDA SEMİNAR KEÇİRİLDİ

Ekologiya və təbiəti mühafizə kafedrasında “Müasir ekoloji problemlərə”  həsr  olunmuş  seminar keçirilmişdir. Ekologiya ixtisasının II kurs tələbəsi Adilə Əliyeva tərəfindən keçirilən elmi seminarda «Atmosferin çirklənməsi və onun həlli yolları» adlı mövzu  Ekologiya,  Ekologiya mühəndiliyi ixtisasının tələbələri və kafedranın professor-müəllim heyəti tərəfindən dinlənilmişdir. Məruzədən sonra kafedranın professor-müəllim və tələbələri tərəfindən suala-cavabla diskusiya keçirilmişdir.