açıq dərs

Botanika kafedrasının müəllimi Nərgiz Fətəliyevanın “Biologiya” ixtisasının I kursunda “Ötürücü toxumalar. Ksilem. Ələkvari borular. Floem” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə Botanika kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü prof.V.Novruzov, dos.Z.İsmayılova və digər əməkdaşlar iştirak etdilər.