TƏBRİK EDİRİK!

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ YANİNDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASININ 31.012024-CÜ İL TARİXLİ QƏRARI İLƏ BOTANİKA KAFEDRASININ ƏMƏKDAŞI İSAYEVA FİDAN MEHİR QIZINA FƏLSƏFƏ DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR.