açıq dərs

Botanika kafedrasının müdiri AMEA-nın müxbir üzvü prof. Vaqif Novruzovun Kimya və biologiya müəllimliyi ixtisasının I kursunda “Bitkilərin sistematikası” fənnindən “Bitki sistematikasına giriş, elmin məqsədi, vəzifələri və əsas istiqamətləri” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə dekan prof.İ.Alverdiyev, fəxri prof. M.Həsənov iştirak etdilər. Dərs təqdim olunan plan üzrə keçildi. Dərsdə elmə dair müasir anlayışlar, taksonomik kateqoriyalar, bioloji nomenklatur qanunları, bitkilərin təsnifatı haqqında geniş məlumat verildi. Dərs tələbələr tərəfindən yaxşı mənimsənildi.