açıq dərs

Botanika kafedrasının müəllimi Quliyeva Gülnarə Müzəffər qızının Biologiya ixtisasının III kursunda “Bitki ekologiyası” fənnindən “Bitki ekologiyasına giriş, tarixi inkişafı və digər elmlərlə əlaqəsi” mövzusunda açıq dərsi oldu. Açıq dərsdə AMEA-nın müxbir üzvü prof.V.Novruzov, dos.Z.İsmayılova və digər əməkdaşlar iştirak etdilər. Sonda dərs əməkdaşlar tərəfindən yüksək qiymətləndirildi.