Beynəlxalq elmi konfrans

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

 

Müasir kimya və biologiyanın  aktual problemləri

Beynəlxalq elmi konfrans

 

12-13 may 2016-ci ildə Gəncə Dövlət Universiteti Müasir kimya və biologiyanın  aktual problemləri mövzusunda elmi konfrans keçirəcəkdir.

Konfransın işi aşağıdakı elmi istiqamətlərə həsr olunacaq:

  • Müasir biologiyanın aktual problemləri.
  • Üzvi kimyanın aktual problemləri.
  • Neft kimyasının nəzəri və praktik məsələləri.
  • Qeyri-üzvi kimyanın müasir problemləri.
  • Aqrokimya və torpaqşünaslığın müasir problemləri.
  • Biofizika və biokimyanın problemləri.

Sizi bu konfransda iştirak etməyə dəvət edirik.

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, rus, ingilis.

E-mail:  elm@gdu.edu.az